Poste Restante

14-minutowy dokument opowiadający historię listów trafiających do Urzędu Przesyłek Niedoręczalnych w Koluszkach. Jednym z nich jest list zaadresowanego do Pana Boga w Niebie.

Zdobyte wyróżnienia:
Nagroda Główna „Srebrny Smok” dla najlepszego filmu dokumentalnego na Krakowskim FF Konkursie Międzynarodowym w roku 2009,
Nagroda Międzynarodowej Federacji Prasy Filmowej FIPRESCI na Krakowskim FF Konkursie Międzynarodowym w roku 2009,
Nagroda Discovery Networks Central Europe w Konkursie Krótkometrażowych Filmów Dokumentalnych na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Plus Camerimage” w Łodzi w roku 2009,
Nagroda w kategorii: Film Krótkometrażowy – Europejska Nagroda Filmowa (dawniej „Felix”) w roku 2009.